Navnebetydning

Etymologi, Ord og Navne

etymologi, (af gr. etymologia, af etymos sand, virkelig, egentlig og -logi), sprogvidenskabelig betegnelse for læren om ords oprindelse og betydningshistorie.
• Cut and paste fra: Denstoredanske.dk

x

De fleste (et forsigtigt, alle) navne er afledt af almindelige ord fra forskellige kulture og forskellige perioder i menneskets historie, der alle har haft en eller anden form for betydning.
Som alle gængse leksika beskriver er Etymologi læren om ords oprindelse, udvikling og betydning, derfor gælder dette naturligvis også navne.

Navnebetydning, Hvad betyder mit navn?

Et spørgsmål som rigtig mange søger at finde svar på.
På samme måde som vi kikker i horoskoper for at finde ud af “ting om os selv”, kikker vi også i vores navne. Nogle gør det med et seriøst formål fordi de mener at navnets betydning har en effekt på hvordan vi er som mennesker, f.eks. er dette et vigtigt aspekt for numerologer og de der gør brug af deres tjenester, dog er numerologi baseret på tal-værdier og matematik, og ikke på navnets (ordets) betydning i sig selv. Udover alt dette er viden og undersøgelse om sit eget navn også en ganske underholdende bedrift, især fordi det jo i grunden er ganske hyggeligt at kunne “blære” sig lidt i tilfælde af at ens navn rent faktisk betyder noget godt og stort.

Navnet og navnets betydning er i det hele taget meget vigtigt for os, det er muligt at det undertiden kan være ubevidst, især i ‘hverdagene’ hvor man har andet at spekulere end sit navn.
Men når det kommer til stykket så berører navnet os mere end vi umiddelbart tror, ellers kunne vi lige så godt droppe navnene og nøjes med vores CPR-nummer  – og hvem gad dog det?!

Kulturel Betydning og Vigtighed

Man kan, især i historien, også se tydeligt forskel på de forskellige kultures “levemåder” udfra deres opbygning af navne, f.eks. har de mere krigeriske folkeslag givet og udviklet navne der har været inspireret af styrke, strid, sejr o.l. Omvendt har andre kultures hovedvægt af navne f.eks. henledt til kærlighed og befrugtning, hvilket kan skyldes at det enten har været meget fredelige kulture, eller måske også fordi det har været kulture som så specifikt har søgt det fredelige.

Hebraiske navne – og derfra også kristne navne er ofte inspireret af det rent bibelske. Især findes “EL” i mange navne, EL, som betyder både styrke og kraft, men er også en generel betydning for Gud. Eksempler her kan være: Michael, Elisabeth, Gabriel og Rachel.

Germanske Navne (herunder også Nordiske Navne) – bærer mere præg af en krigerisk kultur. Deres levevis og kamp med andre stammer om plads, ressourcer osv. har gjort at deres navne tit har forbindelse til ord der betyder sejr, vilje, styrke og herlighed.

Slaviske Navne – er ofte oprindet af en mere fredelig karakter, her findes et flertal af navne med betydninger som fred, elske, give, beskytte.

Keltiske Navne – er for det meste præget af en dyb religiøs kultur, hvor deres gamle guder og religiøse elementer har haft en stor virkning på navnene. Med både briternes og kristendommes udvidelse er kelternes navne blevet mere anglificeret (engelsk-gjort) og kristens inspireret, men der findes stadig spor af deres gamle kultur.

Og så fremdeles kan man finde spor i de forskellige kultures levevis, og få et indtryk af hvad der har præget dem mest i deres historiske verden.